Ang Katotohanan ay Nasa Biblia Lamang at Wala sa mga Tradisyon

   Naniniwala ang mga Protestante na walang ibang pinagtibay si Jesus kundi ang Banal na Kasulatan bilang ang tanging pamantayan ng pananampalataya at moralidad.   Para sa kanila maging ang kanyang mga alagad ay naimulat sa katotohanan na walang bisa ang anumang aral na salungat sa Salita ng Diyos (Mc 7:7-9 KJV). Katunayan, sa isang texto, … Continue reading Ang Katotohanan ay Nasa Biblia Lamang at Wala sa mga Tradisyon

Advertisements

Maliwanag na Sinasabi ng Biblia na Huwag Hihigit sa Nakasulat

Hindi lingid sa kaalaman ng mga Katoliko ang sinasabi ng mga Protestante na ang Biblia ay Salita ng Diyos. Na ito lamang ang dapat na maging gabay ng pananampalatayang Cristiano sa katotohanan ng kaligtasan.  Kaya naninindigan sila sa pangangaral na tama ang sinasabi ng Biblia na “huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat…” Ibig daw … Continue reading Maliwanag na Sinasabi ng Biblia na Huwag Hihigit sa Nakasulat

Biblia Lang ang Magagamit sa Pagtuturo ng Katotohanan

Bukambibig ng mga Protestante ang halimbawa diumano na ang Panginoong Jesus ay palaging gumagamit ng pananalitang, “Nasusulat…” sa kanyang pagsagot sa mga panunukso ng diyablo (Mt 4:4-10). Ayon sa kanila nagbigay siya ng halimbawa ng pagkilala sa Biblia bilang ang natatanging batayan ng pananampalataya. At na ito ang dapat na maging panuntunan upang ang isang … Continue reading Biblia Lang ang Magagamit sa Pagtuturo ng Katotohanan