Ang mga Sakramento ay Ipinagbibili ng mga Paring Katoliko

      Kasama sa mga puna na ginagawa laban sa Iglesya Katolika ay ang tungkol sa mga Sakramento. Ayon sa mga Protestante ang mga sakramento tulad ng: binyag, kumpil, kasal, misa atbpa. ay may mga kaukulang bayad kapag tinutupad ng Pari sa Iglesya Katolika. Ang ganitong kaugalian ay paglabag sa kalooban ng Diyos at … Continue reading Ang mga Sakramento ay Ipinagbibili ng mga Paring Katoliko

Advertisements

Sa Demonyo ang Aral na Nagbabawal sa Ilang Uri ng Pagkain

  Ayon sa mga Protestante ipinapakita ng Biblia sa pamamagitan ng kanyang aral kung sino ang tunay na sa Dios. Madalas sabihin na  ipinagbabawal sa Simbahang Katoliko  hindi lamang ang pag-aasawa kundi maging ang pagkain ng lamangkati. Samakatuwid daw, malinaw na ang aral ng Simbahang Katolika ay aral ng demonyo.   1 TIMOTEO 4:1-3 MBB … Continue reading Sa Demonyo ang Aral na Nagbabawal sa Ilang Uri ng Pagkain