Gawa ni Satanas ang Nangyayaring Aparisyon sa Simbahang Katoliko

    Hindi maaaring itanggi ang katotohanan na mayroong naganap at nagaganap na mga aparisyon sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko. Ngunit ang isyu na dapat linawin ay kung si Maria nga ba ang talagang nakikita ng mga tao? Muli ay may nasilip na maipupuna ang mga Protestante para sabihin na si Maria ay walang kakayahang … Continue reading Gawa ni Satanas ang Nangyayaring Aparisyon sa Simbahang Katoliko

Advertisements