Tradisyon at Mahisteryo ang Saligan ng Pananampalatayang Katoliko

    Itinuturo ng mga Protestante na naiiba ang mga Katoliko sapagkat Tradisyon at Mahisteryo ang pangunahing binibigyan ng pagpapahalaga ng Simbahan at hindi ang Biblia. Para sa kanila isang malaking kamalian ito sapagkat walang gayon na itinuturo ang Biblia.  Hindi daw dapat mag-alinlangan na Biblia lamang (Sola Scriptura) ang dapat na maging saligan ng … Continue reading Tradisyon at Mahisteryo ang Saligan ng Pananampalatayang Katoliko

Advertisements

Ang Katotohanan ay Nasa Biblia Lamang at Wala sa mga Tradisyon

   Naniniwala ang mga Protestante na walang ibang pinagtibay si Jesus kundi ang Banal na Kasulatan bilang ang tanging pamantayan ng pananampalataya at moralidad.   Para sa kanila maging ang kanyang mga alagad ay naimulat sa katotohanan na walang bisa ang anumang aral na salungat sa Salita ng Diyos (Mc 7:7-9 KJV). Katunayan, sa isang texto, … Continue reading Ang Katotohanan ay Nasa Biblia Lamang at Wala sa mga Tradisyon

Biblia Lang ang Magagamit sa Pagtuturo ng Katotohanan

Bukambibig ng mga Protestante ang halimbawa diumano na ang Panginoong Jesus ay palaging gumagamit ng pananalitang, “Nasusulat…” sa kanyang pagsagot sa mga panunukso ng diyablo (Mt 4:4-10). Ayon sa kanila nagbigay siya ng halimbawa ng pagkilala sa Biblia bilang ang natatanging batayan ng pananampalataya. At na ito ang dapat na maging panuntunan upang ang isang … Continue reading Biblia Lang ang Magagamit sa Pagtuturo ng Katotohanan