Ang Rosaryo: Paulit-ulit na Panalangin?

      Ayon sa mga Protestante ang Rosaryo ay walang kabuluhan. Ang ganitong gawain ayon sa kanila ay isang paulit-ulit na panalangin na ipinatutungkol kay Maria para sa kanyang karangalan na dapat ay tanging ipinatutungkol lamang sa Diyos. Para sa kanila nilalabag ng mga Katoliko ang utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sinabi … Continue reading Ang Rosaryo: Paulit-ulit na Panalangin?

Advertisements