Upang Maligtas Kailangan na Maging Born Again

  Ipinangangaral ng mga bagong sulpot na grupo na kailangang ang tao ay “ma born-again” kung nais niyang magtamo ng kaligtasan. Ayon sa kanila ito ang ipinaliwanag ng Panginoong Jesu-Cristo kay Nicodemo na isang Pariseo at pinuno ng mga Judio. Ipinahahayag nila na ang ibig sabihin ng “born again” ay ang muling pagsilang hindi sa … Continue reading Upang Maligtas Kailangan na Maging Born Again

Advertisements

Anong klaseng Christian ka ba, sekta o kulto?

Maraming beses na akong nakarinig ng mga kabataan na may pagyayabang na nagpapatotoo na sila daw ay Christian upang bigyang diin ang kanilang pagkakaiba sa isang tao na umamin sa kanyang pagiging Katoliko. Tila ba sa tunog ng kanilang pananalita ang isang Katoliko ay hindi naman talaga tunay na Cristiano. Malinaw na ang ganitong pakiramdam … Continue reading Anong klaseng Christian ka ba, sekta o kulto?