“Naganap Na”: Ang Kaligtasan Bunga ng Pagtatakip ng Pagka-matuwid ni Cristo

Ayon sa mga Protestante mali ang itinuturo ng Simbahang Katoliko tungkol sa kaligtasan. Itinuturo daw ng Simbahan na tanging ang mga ganap at dalisay na tao lamang ang maaaring magmana ng kaharian ng langit. Na siya namang totoo. Ang problema hindi ito matanggap ng mga Protestante sapagkat mismong ang Paginoong Jesus daw ang maysabi na, … Continue reading “Naganap Na”: Ang Kaligtasan Bunga ng Pagtatakip ng Pagka-matuwid ni Cristo

Advertisements