Kasangkapang Pagano ang Krus

  Hindi pa man ipinapanganak ang Panginoong Jesu-Cristo ay ginagamit na ng mga Judio ang krus bilang kasangkapan para sa parusang kamatayan. Dahil dito naniniwala ang ilang grupo ng mga Cristiano na hindi nararapat gamitin ng mga tunay na Cristiano ang simbolong ito na nagmula sa mga pagano. Kaya mali daw na ang mga Katoliko ay … Continue reading Kasangkapang Pagano ang Krus

Advertisements