Si Maria ay Kinikilalang Hari ng mga Katoliko

  Narito ang isa na namang puna mula sa mga Protestante. Sasabihin nila na ang Biblia ay kumikilala kay Jesus bilang ang Hari ng mga Hari (Ap 17:14; 19:16). Pero idadagdag nila na ang mga Katoliko ay may iba pang kinikilalang hari. Diumano kinikilala ng mga Katoliko bilang hari ang isang babae: si Maria. Bukod sa … Continue reading Si Maria ay Kinikilalang Hari ng mga Katoliko

Advertisements

Inimbento ang Aral na si Maria ay Umakyat sa Langit

    Sinasabi ng mga Protestante na ang isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng aral na inimbento lamang ng mga Pari ay ang aral na si Maria ay Maria ay umakyat sa langit. Hindi nila pinaniniwalaan ito sapagkat kung paniniwalaan daw natin ito lilitaw na si Maria ay hindi nagbayad sa kanyang kasalanan (Rom 6:23). … Continue reading Inimbento ang Aral na si Maria ay Umakyat sa Langit

Si Pedro ay Hindi Kailanman Nakarating ng Roma

    Ayon sa mga Pastor Protestante si Pedro ay hindi kailanman nakarating ng Roma. Dagdag pa dito, alamat lamang daw ang paniniwalang ito ng mga Katoliko at hindi suportado ng Kasaysayan. At walang sinumang apostol ang kumilala kay Pedro bilang Papa ng Roma.   COLOSAS 2:8 SNB Huwag kayong padadala sa mga pagmamarunong at … Continue reading Si Pedro ay Hindi Kailanman Nakarating ng Roma

Gawa ni Satanas ang Nangyayaring Aparisyon sa Simbahang Katoliko

    Hindi maaaring itanggi ang katotohanan na mayroong naganap at nagaganap na mga aparisyon sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko. Ngunit ang isyu na dapat linawin ay kung si Maria nga ba ang talagang nakikita ng mga tao? Muli ay may nasilip na maipupuna ang mga Protestante para sabihin na si Maria ay walang kakayahang … Continue reading Gawa ni Satanas ang Nangyayaring Aparisyon sa Simbahang Katoliko

Si Maria ay Walang Karapatan na Maging Tagapamagitan sa Diyos

    Pinalilitaw ng mga Protestante na para sa mga kaanib sa Iglesia Katolika higit na mas mabisa ang panalangin kay Maria. Katunayan daw mas maraming Katoliko ang dumadalangin kay Maria kaysa kay Jesus o sa Diyos. Dagdag pa nila,  si Maria ay hindi dapat kilalaning Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ayon sa kanila … Continue reading Si Maria ay Walang Karapatan na Maging Tagapamagitan sa Diyos

Ang mga Sanggol ay Walang Karapatang Tumanggap ng Bautismo (Part 2)

  Ayon sa mga Protestante ang mga sanggol o bata ay hindi makatatanggap ng aral upang manampalataya, kaya hindi nararapat na sila ay bautismuhan. Maging ang Panginoong Jesus daw ay nasa husto ng gulang ng siya ay bautismuhan (Mt 3:13-17). At ang Biblia ay nagbigay ng pamantayan na kailangang ipangaral muna ang Mabuting Balita. Pagkatapos … Continue reading Ang mga Sanggol ay Walang Karapatang Tumanggap ng Bautismo (Part 2)