Sagot sa mga Palsong Argumento ni ANG KALIGTASAN Tungkol sa Kata Holos Gamit ang Kanya Mismong Pananalita

EXPOSING FALSEHOOD TO ARRIVE AT BIBLICAL TRUTH ANG “KATA HOLOS” SA GAWA 9:31 AY CATHOLIC Sa patuloy na kapipilipit na ang salitang "catholic" ay wala sa Biblia, nahulog si "Ang Kaligtasan" sa impierno ng kamalian. Ang binabanggit daw sa Gawa 9:31 na "Kata Holos" ay hindi daw "Catholic." Ganito ang isinasaad ng Greek Text ng … Continue reading Sagot sa mga Palsong Argumento ni ANG KALIGTASAN Tungkol sa Kata Holos Gamit ang Kanya Mismong Pananalita

Advertisements

Hindi Kinikilala ng Kapwa Apostol si Pedro Bilang Papa

                                                                         Naniniwala ang mga Protestante na hindi kailanman naging Papa ng Simbahang Katoliko si Pedro. Kung si Pedro ang kauna-unahang Papa ng Roma wala daw karapatan ang sinuman na nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa ang maaaring pumuna sa kanya. Ngunit hindi gayon ang ipinakitang pag-uugali o pagkilala ni Pablo sa kanya. May pagkakataon … Continue reading Hindi Kinikilala ng Kapwa Apostol si Pedro Bilang Papa

Lubog ang Tamang Paraan ng Bautismo

    Ayon sa mga Protestante ang pagbibinyag sa pamamagitan ng  “lubog”  ang tanging paraan ng bautismo. Sa ganitong paraan daw binautismuhan si Cristo. Bukod sa nabanggit na, ang bautismo ay dapat gawin kapag nasa hustong gulang na. Si Cristo ang modelo ng Cristianismo kaya sa ganitong paraan din daw dapat sumunod ang nagnanais na … Continue reading Lubog ang Tamang Paraan ng Bautismo

Si Maria ay Ipinanganak na Makasalanan

      Ayon sa mga Protestante tanging si Jesus lamang ang pinatutunayan ng Biblia na hindi nagkasala (Heb 4:15; Rom 3:23).  Iyan daw diumano ang dahilan kung bakit nararamdaman ni Maria ang pagiging tunay na di ganap sapagkat naghandog siya ayon sa hinihingi ng kautusan para sa kanyang kasalanan (Lc 2:23-24; Lev 12:8;14:22). Kaya … Continue reading Si Maria ay Ipinanganak na Makasalanan