Sagot sa mga Palsong Argumento ni ANG KALIGTASAN Tungkol sa Kata Holos Gamit ang Kanya Mismong Pananalita

20130502-103928

EXPOSING FALSEHOOD TO ARRIVE AT BIBLICAL TRUTH

ANG “KATA HOLOS” SA GAWA 9:31 AY CATHOLIC

Sa patuloy na kapipilipit na ang salitang “catholic” ay wala sa Biblia, nahulog si “Ang Kaligtasan” sa impierno ng kamalian. Ang binabanggit daw sa Gawa 9:31 na “Kata Holos” ay hindi daw “Catholic.”

Ganito ang isinasaad ng Greek Text ng talatang ito:

Acts 9:31
ho men oun EKKLESIA KATA HOLOS ho ioudaia, kai galilaia, kai samareia echo Eirene oikodomeo kai poreuo ho phobos ho kurios kai ho paraklesis ho hagios pneuma plethuno

Pinatunayan pa niya na talagang sa Greek Text ng talatang ito ay may binabanggit na “Iglesia” (ekklesia) at may binabanggit din na “kata holos”. Ngunit nais palitawin ni “Ang Kaligtasan” na ang salitang Catholic ay hindi nag-ugat sa mga salitang “kata holos” kaya ang banggit daw ng Greek text sa Gawa 9:31 na “ekklesia kata holos” ay hindi tumutukoy sa iglesiang laganap sa lahat ng dako o Catholic.

ISANG MALAKING KAMALIAN NA SABIHIN NA ANG “KATA HOLOS” NA BINABANGGIT SA NEW TESTAMENT GREEK SA GAWA 9:31 AY HINDI LAGANAP SA LAHAT NG DAKO O CATHOLIC. ITO ANG AKING UULIT-ULITING ARGUMENTO LABAN SA KANYANG SINABI:

1). ANG “KATA HOLOS” NA DALAWANG SALITA ANG PINAG-UGATAN NG SALITANG CATHOLIC NA ISANG SALITA LAMANG.

The Acts 9:31 Young’s Literal Translation of the Holy Bible
Then, indeed, the assemblies THROUGHOUT ALL Judea, and Galilee, and Samaria, had peace, being built up, and going on in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied.

Hindi literal ang salin ng Young’s Literal Translation of the Holy Bible dahil hindi “Then, indeed, the assemblies” ang literal ng Griegong – ho men oun EKKLESIA (The – therefore church). Mas literal ang salin sa ibaba.

Acts 9:31 The RSV Interlinear Greek-English New Testament
So the church THROUGHOUT ALL Judea and Galilee and Samaria had peace and was built up; and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit was multiplied.

Ang literal na kahulugan ng “kata” ay according to at ang “holos” ay the whole na sa ibang diwa ng paggamit ng salita ay katumbas ng throughout all o universal. Sa Tagalog ay “laganap sa lahat ng dako…”

2). ANG MGA SALITANG “KATA HOLOS” SA GAWA 9:31 AY TUMUTUKOY SA IGLESIA NA NASA JUDEA, GALILEA AT SAMARIA.

Acts 9:31 Contemporary English Version
The church in Judea, Galilee, and Samaria now had a time of peace and kept on worshipping the Lord. The church became stronger, as the Holy Spirit encouraged it and helped it grow.

Kaya kung sabihin man na ang “kata holos” ay Catholic ito ay dahil ang nasa Gawa 9:31 ay tumutukoy sa Iglesyang laganap sa lahat ng dako o nasa ibat-ibang lugar tulad halimbawa ng sinasabi ng talata- Judea, Galilee at Samaria. Wala pang iglesia noong panahong yaon na “Sola Scriptura” (Bible Alone) ang itinuturo kaya imposible na ang mga tao ay may kanya-kanyang kopya ng Biblia. Katunayan, noon lamang 1460 naimbento ni Johannes Gutenberg ang Printing Press. Ang “Sola Scriptura” (Bible Alone) ay inimbentong aral lang ng rebeldeng Pari na si Martin Luther na pasimuno ng Protestantismo noong 1600.

3). KAHIT ANG MGA CATHOLIC ENGLISH BIBLE NA DOUAY RHEIMS AY HINDI ITO ISINALIN NA CATHOLIC CHURCH SAPAGKAT ALAM NAMAN MAGING NG MGA ORDINARYONG NAG-AARAL NG GRIEGO NA ANG “KATA HOLOS” AY ANG MGA SALITANG PINAG-UGATAN NITO.

The Acts 9:31 Douay Rheims Version
Now, THE CHURCH HAD PEACE THROUGHOUT ALL JUDEA AND GALILEE AND SAMARIA: and was edified, walking in the fear of the Lord: and was filled with the consolation of the Holy Ghost.

Suntok sa buwan na sabihing ang mga kultong bagong sulpot sa Pilipinas ang tinutukoy na iglesia sa Gawa 9:31 at hindi Catholic. Posibleng hanggang ngayon (makalipas ang mahigit 2,000 taon) mula ng ang textong ito ay maisulat, ay wala pa silang nalolokong tao na totoong taga Judea, Galilea at Samaria. Noong 1582 pa lumitaw ang Douay-Rheims na Bibliang salin ng mga Katoliko at mas matanda pa ito sa pinakaunang kulto na sumulpot sa Pilipinas.

4). HINDI ITO ISINALIN NG MGA KILALANG CATHOLIC ENGLISH BIBLE NA “catholic church” KUNG ANG PAGBABATAYANG SALIN AY LATIN VULGATE. TUNAY NA MANGMANG LANG ANG MAGHAHANAP NG “KATA HOLOS” SA LATIN VULGATE SAPAGKAT ANG “KATA HOLOS” AY MGA UGAT NA SALITANG SA BIBLIANG GRIEGO LAMANG NAKASULAT.

The Acts 9:31 Latin Vulgate
ECCLESIA QUIDEM PER TOTAM IUDAEM ET GALILAEAM ET SAMARIAM habitat pacem et aedificabatur ambulans in timore Domini et consolation Sancti Spiritus replebatur

Kaya tiyak na walang lalabas na bagong salin ng Biblia na babanggit ng “Iglesia Katolika” sa Gawa 9:31 kung ang pagbabatayang salin ay ang Latin Vulgate. Niloloko lang ng mga bagong sulpot na ministro ang mga tao sa pagkukunwaring sila ay marunong sa Griego. Dahil nga mangmang sa wikang Griego, hanggang ngayon ay wala silang maipakitang salin ng sariling bersyon ng Biblia. Ang Bibliang Cristiano ay natipon noong 397 AD sa pamamagitan ng mga Obispong katoliko sa Konsilyo ng Nicea. Hindi pa natitipon at opisyal na kinikilala ang mga aklat na bubuo sa Bibliang Cristiano ginagamit na ni San Ignacio ang pangalang Katoliko sa pagtukoy sa Iglesia.

Ignatius of Antioch (Letter to the Smyrnaeans 8:2 [AD 110 AD])
Wherever the bishop appears, let the people be there; just as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church.

5). ANG SALITANG “CATHOLIC” AY NAG-UGAT SA “KATA HOLOS” AT WALANG CATHOLIC APOLOGIST ANG MAGSASABI NA ANG CATHOLIC AY HINDI HANGO O NAG-UGAT SA “KATA HOLOS.”

Tulad lang ito ng salitang “Geography” na hango sa mga salitang Griego na “geo” at “graphia”. Walang hindi sasang-ayon na ang “geo” o daigdig at “graphia” o paglalarawan ay hindi tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig o Geography. At lalong walang mangangatwiran na ang mga salitang ugat sa Griego na “geo” at “graphia” ay hindi “Geography” ang tinutukoy. At lalong lalong walang mag-aangkin na ang salitang “Geography” ay hindi nagmula o hinango sa Greek.

SAMAKATUWID, TUNAY NA ISANG KAMANGMANGAN NA SABIHING ANG SALITANG CATHOLIC AY HINDI NAGMULA O HINANGO SA GREEK TEXT NG NEW TESTAMENT.

ANG HAMON KO SA KULTONG MAY IBANG JESUS AT KAMPON NG BAGONG SULPOT NA IGLESIA: PLEASE REFUTE THESE ARGUMENTS IF YOU CAN!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s